Show English version

Klikk for å åpne bildeserie av Glens skulpturer

Denne kunsten er inspirert av bevegelsene og mekanikken til Jean Tinguely og Arthur Ganson, men skjuler sitt maskineri i hverdagslige gjenstander. Den er en nostalgisk behandling av moderne temaer som krigen mot terror, e-avfallets svøpe, sosiale medier, og vårt ambivalente forhold til teknologi og arbeidsliv. Den er lunefull, kompleks og sær – et rotete karneval for øyne og ører.

Works
Klikk for...
Nyheter og utstillinger Reaksjoner og presse